Vízesés - kerti medence
2009.05.09.

Ez a falfestmény, egy már korábban elkészült képünk mintájára készült. A megrendelő kérésére a korábban elkészült falfestés kompozícióját megtartva, de a háttér hegyeit és az előtér növényeit inkább mediterán jellegűre készítettük el.

A falfestmény érvényesülését ezen a helyszínen különösen elősegíti, hogy a tulajdonos a falfestés két oldalára pálmákat helyezett. A kép megtervezése a már meglévő minta alapján eléggé könnyen ment, habár az új fal mérete szélességben és magasságban is kisebb, mint az előző falfestmény, valamint oldalarányai is különböznek mégis két nagyon hasonló képet készítettünk.

 

A falfestmény kidolgozását a vázlat felrajzolásával kezdtük, majd az alapozással folytattuk, ez utóbbi különösen munkaigényes volt, ugyanis egy rendkívüli érdes felületű külső falra készült a dekoráció.

 

A kép kidolgozásának első fázisa az égbolt és a háttérhegyek kidolgozása volt. Hogy mélységet adjunk a képnek, mint minden tájképünk esetében, külön figyelmet fordítunk a levegőperspektívának. Ezt úgy érjük el, hogy a távoli objektumok színei kevésbé telítettek, és kisebb a kontrasztjuk. Már a háttér hegyeinél is fontos, hogy egységet képezzenek a kép többi részével. Ezért, mint minden képünknél, a részletek kidolgozása előtt meghatározzuk a fény irányát és ez alapján árnyékolunk. A képen jellemző fények irányát mindig úgy válasszuk meg, hogy az harmonizáljon a falfestmény fekvésére jellemző természetes fényirányával.

 

A falfestés második fázisában a sziklákat festettük meg, úgy, hogy a vízesések alapszíne is felkerült a falra. A sziklák kidolgozásánál szintén figyelembe vettük a levegőperspektívát, az egyre közelebbi szikláknál egyre telítettebb és kontrasztosabb színeket használtunk, valamint a közelebbi sziklákat egyre nagyobbra vettük. Miután felkerült a sziklák harmadik fázisként a növényzetet kezdtük el kidolgozni.

 

A képen elhelyezkedő növényzet mélységét úgy érzékeltettük, hogy a háttérnövényei kevesebb, míg az előtér növényei több részletet kaptak. Növényzet elkészítésével párhuzamosan festettük a vízesések részleteit, ezeket úgy alakítottuk ki, hogy falfestésre nézve érezni lehessen a lezúduló víz tömegét és sebességét.

 

A víz mozgását lendületes ecsetvonásokkal érzékeltettük. A kép aljára egy tavat festettünk, ami messziről azt a hatást kelti, hogy a zuhatag vize a medencébe folyik. A tavat úgy helyeztük térbe, hogy vízszintes vonalakkal hullámokat festettünk a felszínére, majd jól irányzott kardcsapásokkal habot és tükröződéseket festettünk a tetejére J. Utolsó fázisként a dekorációs falfestmény két oldalát sziklákkal zártuk le, majd a képet átnézve, néhány kisebb részlettel egészítettük ki a festményt. Mi is kiváncsian várjuk a szoba teljes berendezésének elkészülését, hiszen ez a dekorációs falfestés a szoba belső építészeti kialakítása után éri majd el igazi hatását.