Hummel Pékség - homlokzat
2011.05.20.

A nyergesújfalui Hummel Pékség vezetője keresett meg bennünket azzal a kéréssel, hogy szeretne egy olyan falfestményt készíttetni, mintha felrobbant volna a pékség fala és az így keletkezett nyíláson át be lehetne látni a pékségbe.

A feladat még színesebb legyen, a szemlélő nem egy mai képet, hanem a pékség épületében készült több évtizedes, az alapító Hummel Rudolfot és fiát ábrázoló, fotó alapján készült régi jelenetet lásson.

Az elkészült látványterv elfogadása után a helyszínen is meglátogattuk a megrendelőt, ahol a fal szemrevételezése és a méretek felvétele után a korabeli diáról is készítettünk pár képet, hogy az így készült reprodukciót kinyomtatva a portrék megfestéséhez megfelelő segédanyagunk legyen.

A falfestmény kivitelezését az állványzat felépítésével kezdtük, erre azért volt szükség, mert a pékség magas lábazata miatt a festmény alsó pereme is körülbelül 120cm magasságra kezdődött a talajtól.

A horizontvonal magasságát a természetes álló szemmagassághoz rajzoltuk fel, ehhez igazítottuk a kép perspektíváját. Ez festés közben azért volt különösen érdekes, mert az állványon állva a horizont nekünk így körülbelül térdmagasságba esett, így kicsit torz perspektívát láttunk magunk előtt. Az eredeti fotó is lényegesen magasabbról készült, ezért ezt a rajzoláskor is figyelembe kellett venni.

A rajzolást a szabálytalan körvonal gyors felrajzolása után az emberi alakok felvázolásával kezdtük, majd a kemence jellegzetes vonalainak szerkesztésével folytattuk. A ceruzarajzot a jellegzetes kontúrvonalaknál festékkel is átfestettük, hogy a háttér festése után is megtaláljuk a halványan átütő vonalakat. A képet technikailag négy fő egységre tagoltuk, a háttér, a kemence, az emberi alakok és a robbantott körvonal és a munkamenetet is lényegében ezeknek ez egységeknek az egymás utáni kidolgozására építettük fel.  A háttér és a kemence véglegesítése után az alakok kidolgozása következett, de közben folyamatosan újabb és újabb finom részletek kerültek a festményre, mert minél több részlet kerül az előtérbe, annál jobban látszik, hogy a kép háttere igényel-e még némi utómunkát.

A falfestés végső fázisában a robbantott kontúr vonalait rajzoltuk meg úgy, hogy a peremen némi rálátást biztosítottunk a roncsolt falfelületre is.

A képnek már festés közben is sok csodálója akadt, reméljük a kész kép is sokak tetszését elnyeri.