Tengerpart a teraszról - előtér
2010.12.18.

Tengerparti falfestményünk egy budajenői családi ház szaunájának előterébe készült a szauna szemközti falára.

A megrendelő kérése az volt, hogy egy olyan tengerparti képet fessünk, mintha a fal helyén egy teraszajtó lenne és onnét látnánk rá egy tengerszigetre. Nagyon jó referenciaképeket kaptunk, ami sokat segített nekünk abban, hogy számítógép segítségével elkészítsük a vázlatot.

 

Az elfogadott vázlatot, a helyszínen felrajzoltuk a falra. Itt arra kellett odafigyelni, hogy szemmagasságba helyezzük a horizontvonalat, ezáltal értük el, hogy természetes hatást és kellő mélységet adjunk a képnek. Ahhoz, hogy a terasz járólapjait térbe tudjuk helyezni a horizontvonalon megjelöltük az egy iránypontos perspektíva középpontját, majd ehhez szerkesztettük ki a tekintet irányával párhuzamos osztásokat. A merőleges osztásokat egy átló berajzolásával szerkesztettük ki. A szigetek megrajzolása nem igényelt precíz szerkesztést, de természetesen, mint minden falfestmény esetében itt is fontos szempont volt, hogy igazodjunk a horizont vonalhoz. Minden, ami a horizont vonal fölött helyezkedik el, magasabb, mint a szemlélő alá látunk, míg a horizontvonal alatt elhelyezkedő dolgokra rálátunk.

 

Miután elkészültünk a vázlat felrajzolásával a kép alapozásával folytattuk. Első lépésben lealapoztuk az égboltot, és a tengert. Az égbolt színénél figyeltünk arra, hogy alulról felfelé haladva egyre sötétebb árnyalatot használjunk, erre a kialakított átmenetre festettük fel a felhőket.  A tenger színét egyszínűre alapoztuk, majd sötétebb és világosabb árnyalatokkal részleteztünk. Ezután következett a szigetcsoport megfestése.

 

A legtávolabbi sziget megfestésével kezdtük, mert előrébb elhelyezkedő sziget megfestésekor egyszerűbb legyen kialakítani a takarást. Hogy érzékeltessük a falfestmény mélységét, fontos volt a megfelelő levegő perspektíva alkalmazása, amit úgy értünk el, hogy a távolabb lévő sziget színét fakóbra, a közelebbi szigetek színeit kontrasztosabbra, telítettebbre festettük.

 

A terasz járólapjait hasonló színűre festettük, mint amilyen a valódi járólap. Hogy élethűnek tűnjön és ne legyen túl homogén a felülete egy összegyűrt ronggyal mintákat festettünk bele.

A terasz megfestése után következett a fal két oldalán található növényzet megfestése. Mindkét oldalán először sötétzöldre lealapoztuk a formákat, majd világosabb zölddel kialakítottuk a növényzetre jellemző foltokat majd a fény-és árnyékát.


Legvégül a teraszajtók megfestése következett, aminek alapszínét a szobában található ablak faszíne szolgálta. Miután lealapoztuk az ajtókat, következett az árnyékolása és az ablaküveg érzékelése néhány ecsetvonással.