Pálmasziget a hajóról - bowlingpálya
2011.01.30.

Alcsútdobozról keresett meg minket a Mészáros Pub & Pizzéria azzal a kéréssel, hogy a hamarosan megnyíló bowlingpálya oldalfalaira fessünk egy falfestményt.

Nagyon fontos kitétel volt a munkának, hogy csak akkor vállaljuk el ha 3 nap alatt megvalósulhat a falfestmény.

A megrendelőnek a festmény témájára konkrét elképzelése volt, de a kompozíció megtervezését ránk bízta.

Ez utóbbi azért volt különösen nagy kihívás számunkra, mert a rendkívül rövid határidő alatt a helyszínen festés közben terveztük meg a képet, a végleges látvány a festés második napján állt össze. Közben természetesen nem állhatott meg a munka, ezért a folyamatos tervezésnél arra is figyelni kellett, hogy a munkamenet szempontjából a fontos részletek pozícióit találjuk ki először.

A munkát nagyban segítette, hogy a falat világoskékre alapozták, ami a víz és az égbolt alapszínét megadta. Így sok alapozási munkától kímélt meg bennünket.

A falfestmény megrajzolását a horizontvonal magasságának meghatározásával kezdtük, aminél figyelembe kellett venni a beépítendő bowlingpálya padlószintjének a magasságát.

A munka elején csak abban voltunk biztosak, hogy égbolt és víz sok lesz a képen, ezért a horizontvonal fellett megrajzoltuk a felhő kontúrját, majd lealapoztuk, valamint a horizontvonal alatt a tengert kezdtük el mélykék festékkel megfesteni.

A tengert úgy tettük életszerűvé, hogy a horizontvonaltól lefelé haladva egyrészt egyre világosabb kéket használtunk, valamint egyre szélesebb és vastagabb csíkokat festettünk. Közben itt arra is figyelni kellett, hogy a pálya hátsó részeit már csak erős perspektivikus torzulásban láthatják majd a játékosok, így azon a részen a felfestett részleteket is megnyújtottuk.

A falfestést a szigetek megfestésével folytattuk. Itt is az alapozással kezdtünk, először a homok, majd az erdő alapszínét festettük fel. Majd ezt követte a részletek kidolgozása.

A kidolgozásnál arra kellett odafigyelnünk, hogy milyen irányból esik a fény a falra, és ezt kihasználva árnyékoltuk a képet.

Miközben a csapat egyik része a pálmafák részletein dolgozott, a csapat másik része a delfineket festette fel a falra.

A delfinek megfestése azért volt különösen érdekes feladat, mert attól váltak életszerűvé, hogy a vizes testük a tenger és az égbolt színét is visszatükrözi. Ezt a hatást kontrasztos csillanásokkal is fokoztuk.

A pálmafák kivitelezését a háttérben lévő fák megfestésével kezdtük, néhány jellegzetes vonallal érzékeltettük a pálmafák formáját, majd ezt követte az előtérben lévő pálmafák részletesebb kidolgozása. A fák alatti talajra füvet festettük és a fű árnyékolásával is érzékeltettük az erdő mélységét olyan módon, hogy a mélyebb részeken egyre sötétebb és telítetlenebb zöld színt használtunk. A homokos részre néhány teknős is került a megrendelő kérésére.

A tájkép elkészülése után a hajó, a kötélzet, és az ágyú megfestésével folytattuk a munkát. Itt is az alapozással kezdtünk.

A hajó belső kialakításánál figyelembe kellett vennünk a falra felszerelt két gázkonvektort és az ezekhez felszerelt csöveket. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a hajó részévé tettük őket, a konvektorok fölé helyeztük a csigasorokat és a kötélzetet és a csöveket kötél színűre festettük, mintha azok is a hajó részei lennének.

Az ágyú csövét fémességét úgy értük el, hogy a delfinekhez hasonló módon itt is a környezetében található fények tükröződését festettük rá. A torkolattűz kialakítását a sötét kormos füsttel kezdtük, majd a vörös; a narancs; a sárga; és a fehér színekkel tettük tűz hatásúvá.

Utolsó munkafázis a kész képre az UV fény felfestése volt. Ezt természetesen UV világítás mellett készítettük, ahol a kép legfőbb vonalait hangsúlyoztuk ki vele, mintha holdfényben szemlélnék a tájat a hajóról.

Szívből reméljük, hogy nem csak a megrendelő hanem a játékosok is örömüket lelik majd benne!


A mi munkánk még nem ért végett, mert a falfestményünk befejezése után következett a gép beszerelése. A gép előtti függönyfalra öntapadós fóliára számítógép segítségével folytatólagosan megrajztoltuk a falfestményt. Majd nyomtatás után a partnerünk segítségével felragasztottuk a fóliát.